X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حکیم ارد بزرگ , Great Orod

فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ , Great Orod world's greatest philosopher

سخنان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی (دوم)

9 مهر 1397 08:59 ب.ظ نویسنده: ما چاپسخنان ناب بزرگان ، جملات ناب بزرگان ، سخنان زیبا ، جملات فلاسفه ، سخنان کوتاه دانشمندان


رنج ، ما را نیرومندتر می سازد ، اما این هم دلیلی برای دویدن به سوی سختی ها و رنج ها نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

روزهای سخت ، گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کنند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

از خاطرات تلخ ، راه و دری بسوی خوشبختی بسازیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آدم توانا ، در بدترین شرایط هم می تواند ، کاخ خوشبختی برای خود بسازد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

دوستی با رنج ها و درد ها ، مانند دوستی با دشمن ستیزه جوست ، باید بر ناراستی ها تاخت ، که این تنها راه ماندگاریست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آنچه بدست خواهی آورد ، فراتر از کاری که انجام داده ای نخواهد بود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


عکس شیروان ، عکس بزرگ فیلسوف شیروان ، عکس اسطوره شیروان ، بزرگترین فیلسوف جهان در شهر شیروان ، حکیم ارد بزرگ OROD THE GREAT


زمانی خواهد رسید که تواناترین انسان های نابکار و بزهکار ، در آتش یادها و خاطرات شوم خویش بسوزند و فریاد کشند و راه درمان بجویند، اما هیچ دارویی ، درمانگر روان آشفته آنها نخواهد بود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اگر کسی را بسیار دوست دارید، پیوسته به او خاطرات شیرین، هدیه دهید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

یادها و خاطرات شیرین، زنجیرهای نادیدنی مهر میان آدمیان هستند که آنها را در کنار هم نگه می دارند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

انسانی که از خود یاد و خاطره زشت برجای گذاشته، نباید انتظار داشته باشد که دیگران تنهایش نگذارند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اگر می خواهید نامتان همواره به نیکی آورده شود ، یادی شیرین و دلپذیر از خود به یادگار بگذارید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بسیاری از مسافرت ها و مهاجرت های بزرگ از پس خاطرات تلخ و گزنده ، پدید می آیند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی
 
مردمی که از سرزمین خویش یاد و خاطره ی شاد و دلنشین دارند ، تن به مهاجرت نمی دهند و بی شک این سرزمین ها دچار بلای فرار مغزها نیز نخواهند شد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اگر خاطره شیرینی برای خود نسازیم ، یاد خاطرات غمناک گذشته ، روان ما را از پای در خواهد آورد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


عکس شیروان ، عکس بزرگ فیلسوف شیروان ، عکس اسطوره شیروان ، بزرگترین فیلسوف جهان در شهر شیروان ، حکیم ارد بزرگ OROD THE GREATکمتر کسی را دیده ام که از توان و قدرت "یاد" و یا همان "خاطره" سخنی گفته باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

ما آدمیان، پیوسته هر چیز تازه ایی را با یادها و خاطرات گذشته مان می سنجیم و گاه آن را به چالشی عمیق در خود می کشانیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اگر می دانستیم رفتار امروز ما، چه موج بزرگی از یادها و قضاوت ها را در خاطره ها بوجود می آورد ، هیچ گاه کنشی نادرست از خود به نمایش نمی گذاشتیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

یادها و خاطرات زشت و هولناک، می توانند روزها و شبهای بسیاری، ما را در هم بشکنند، هیچ سپری مابین ما و آنها نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی ، روز دوستی بزرگان پنجشیر و شیروان ، حکیم ارد بزرگ ، احمد شاه مسعود ، رضا بخشعلی زاده شیروانفروتنی به جا و درست ، ما را خواستنی و دوست داشتنی می کند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فروتنی در برابر گردن کشان ، نادرست است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فروتنی و غرور بیجا ، به یک اندازه چندش آور هستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای ، او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آدم خودخواه ، دوران خوشبختی اش کوتاه است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

خودخواه تنهاست ، چرا که توان ستایشگری و مهرورزی ندارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


بزرگترین فیلسوف جهان , بزرگترین فیلسوف دنیا , بزرگترین فیلسوف معاصر جهان , orod the great, بزرگترین فیلسوف حال حاضر جهاندریاها نماد فروتنی هستند ، در نهان خود ، کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ، ولی هیچ گاه ، آن را به رخ ما نمی کشند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

چه بسیار آدمهای مغروری دیدم که فریاد می زدند و می گفتند ما فروتن و خاکی هستیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

غرور و فروتنی ، هر دو بخشی از نیازهای آدمی هستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


http://s8.picofile.com/file/8338752042/q_2_.jpg


روان شایستگان ، به پدید آورندگی و آفرینش گرایش دارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

روان مردگان و زندگان ، در یک گردونه می چرخد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سرزمین روان ما ، میدان کینه توزی و دشمنی های بیهوده نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

کردار و رفتار ناپسند را ، با دارایی زیاد هم ، نمی توان پنهان ساخت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

کسی که خود را بزهکار می شمارد ، زندانبان وجود خویش است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

کوهستان ها و دره های بی انتها ، در درون آدمها می بینم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

در برف ، سپیدی پیداست ، آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید ، نزدیک ما می شوند ، که در ژرفنای خود ، نیستی بهمراه دارند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


http://s8.picofile.com/file/8338752034/q_2_.jpg


بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم به آسانی ، با نشان دادن توانمندی خویش بدست آوریم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

خیزش درونی ، برای بهروزی هر چه بیشتر ، نیرویی است که بسیاری آن را ندارند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

درون ما نباید میدان جنگ و ستیز باشد ، آرام باشیم و بجای تحقیر سرنوشت خود ، خویشتن را دوست داشته باشیم و تقدیر را از یاد نبریم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

دوری از آرمان و هدف ، آشفتگی و پریشانی روان ما را در پی دارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فریادهای درونمان، به ما می گویند که تا چه اندازه، از خویشتن خویش دوریم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

روان ، همواره تشنه پرواز و بالا بردن خواسته های آدمی است ، این سرشت خوب ، همان ریشه بالندگی آدمیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

روان آدم های شاد ، از بیماری و نابودی ، بدور است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

روان پاک ، برای همگان ، آرزوی بهروزی و شادمانی می کند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

روان خویش را ، بازیچه دست داستان سرایان دیو سیرت نکنیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


http://s9.picofile.com/file/8338752026/q_1_.jpgخویشتن خویش را ، دوست داشته باشیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اگر می خواهی به بهترین گونه زندگی کنی ، کافیست که همواره کوشش کنی خوب باشی. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی
 
امیدی به آینده آدم هایی که مدام می گویند نمی توانم و یا نمی شود ، نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آدمهای بدکردار ، همگان را برای رسیدن به خواسته های خویش ، ابزار می سازند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آدمهای خودخور و ناتوان ، امید دیگران را هم می خورند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی
 


http://s9.picofile.com/file/8338752018/q_1_.jpg


خودت را بشناس و به آن ببال. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

خردمندان ، روانی آرام و دلی سرشار از مهر دارند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

خود کامگان ، در ژرفنای وجود خویش گم می شوند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

خویش را خوار نکنیم ، ارزش خود را براستی بدانیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


http://s8.picofile.com/file/8338751992/OROD_THE_GREAT_2018_8_13_06_2000.jpgسامان ، از پس ساختار درست هویدا می گردد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

تا ساختارها سامان نیابد ، بالندگی هویدا نمی گردد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

ساختاری که با سرشت آدمیان سازگار نباشد ، توان پایداری ندارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

نیرومندترین ساختارها ، نرم ترین آنهاست ، ساختارهای خشک و سخت ، خیلی زود ، نابود می گردند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

نگاهداری ساختار بیمار از نادانی است ، باید راهکاری درست ، برای درمان آن یافت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

برآیند سامان یافتگی ، رفاه است پس : نخست باید به ساختار درست رسید ، سپس بر اساس آن ساماندهی کرد ، آنگاه رفاه همگانی ، هویدا می گردد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


http://s8.picofile.com/file/8338751984/OROD_THE_GREAT_2018_8_13_06.jpg


گیتی دارای ساختاری سازمان یافته است، این ساختار به آن پویایی بخشیده و برآیندی شگرف در پی داشته است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

در هستی همه چیز ، دارای چهار چوب و ساختار است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بازده ساختار بیمار ، درد و سیاهیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


http://s9.picofile.com/file/8338751976/OROD_THE_GREAT_2018_8_13_05.jpg


شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر توان گیتی ، خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

کسانی را که نابود کننده داشته های دیگران هستند را باید به کارهای بدنی واداشت ، تا کمکی به خویش و دیگران باشند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

هنجار و قانون روان آدمی ، دوستی و مهر است ، شگفت آنکه عده ایی برای بدست آوردن این مهر ، همواره در ستیز هستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

هنجارها و قوانین هر کشوری ، باید باور مردم آن سرزمین باشد نه در برابر آن. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

تاراج و شورش ، هیجگاه بهانه تاراج و شورش دیگری نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

دولت ها و خانواده ها بدانند ، رها نمودن معتاد به حال خود ، یک جنایت است . فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


http://s9.picofile.com/file/8338751950/OROD_THE_GREAT_2018_8_13_04.jpg


آنکه باج می گیرد ، زندگیش بسیار کوتاه است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اگر هنجارها ، قوانین و کارآگاهان سست باشند ، همان بهتر که باج را بدهی. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بزهکاران کوچک ، دست پرورده بزهکاران بزرگتر هستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

تا چیزی از دست ندهی ، چیز دیگری بدست نخواهی آورد ، این یک هنجار و قانون همیشگی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سامانه گیتی ، با آنکه یکنواخت پنداشته می شود ، ولی رو به پویش و پیشرفت است . گردش آرام هستی ، نباید ما را فریب دهد ، ما بخشی از یک دگرگونی بزرگ ، در گیتی هستیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سخت ترین پرسش ها ، هم اساسی ساده دارند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


http://s8.picofile.com/file/8338751934/OROD_THE_GREAT_2018_8_13_03.jpgزیباترین هنجار درونی آدمیان ، مهربانی است ، این گوهر ارزشمند را باید یافت و همراهش شد . بیچاره کسانی که پیوسته در برابر خود ، بجای مهر ، دشمنان گوناگون می بینند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

مهمترین قانون و هنجار گیتی ، مهربانیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

هنجارشکنان سرکش را ، با قوانین درست به زانو در آوریم . فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اگر قوانین و هنجارها درست باشند ، کشتار هم گم می شود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آرامش روان بسیار ارزشمند است ، چرا که هیچ ارتشی نمی تواند ، درون فرو ریخته ما را سامان بخشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


http://s9.picofile.com/file/8338751926/OROD_THE_GREAT_2018_8_13_01.jpgرسانه های تشویشگر ، بدترین دشمنان سرمایه گذاری و کار هستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

رسانه های تشویشگر و گروه های غوغا آفرین ، کارآفرینان و سرمایه گذاران را فراری می دهند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

مبارزه پیگیر با فساد دستگاه دیوانی ، توان سرمایه گذاری و کارآفرینی را بیشتر می کند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بیزارم از آنهایی که نسبت به کار و وظیفه شان متعهد نیستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

پول و سرمایه ، در سرزمین ناآرام ، جایی ندارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


http://s8.picofile.com/file/8338751918/OROD_THE_GREAT_2018_8_13_02.jpg


آرامش رسانه ای ، افزایش شادی های مردمی و هنجارها و قوانین درست دولتی ، توان سرمایه گذاری و کارآفرینی را بیشتر می کند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

کارآفرینی را یک ارزش راستین بدانیم ، تا تهی دستی از میان برود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

کدام سرزمین بدون کارآفرینی و کار ، از دامان بزهکاری و سختی رهایی یافته است ؟. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

در هنگامه هیاهو و غوغا ، کسی در اندیشه کارآفرینی و کار نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

دستگاه های پیچیده دیوانسالاری ، نباید دست و پای کارآفرینان و سرمایه گذاران را ببندند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

کشورهای زیاده خواه ، پیشتازی خویش را ، در ناامنی و پلشتی سرزمین های دیگر می بینند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

کشوری که دارای سرمایه گذاری و کارآفرینی نیست ، توان نگهبانی از دستاوردهای آرمانی و میهنی خویش را ندارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


http://s8.picofile.com/file/8338751900/OROD_THE_GREAT_2018_8_13_0.jpg


کارگران کوشا و دلسوز، براستی گردن فرازان یک سرزمین هستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

هنجارها و قوانین درست به کارآفرین و سرمایه گذار ، امید و آرامش نوید می دهد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

رویا پردازی که کارآفرین هم باشد ، می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار شود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بلندای پرچم یک سرزمین، در دستان کارگران و کارآفرینان کوشا و دلسوز است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فرهمندی و رشد پایدار یک سرزمین، تنها با همراهی کارگران و کارآفرینان توانمند بدست می آید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

کارگر دلسوز و پرتلاش، سرمایه ملی یک سرزمین است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

کارگران و کارآفرینان، نیکبختی را به مردم سرزمین خویش هدیه می دهند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اگر می خواهید جهان ، در برابر کشورتان کرنش کند ، پیوسته به کارگر و کارآفرین بپردازید ، دردهای آنها را کم کنید و آنچه برای گسترش کارشان می خواهند را در اختیارشان بگذارید ، چرا که آنها فر یک سرزمین هستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

همواره کار درست و دلسوزانه ، بخشی از سرشت خوبان است . فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


http://s9.picofile.com/file/8338751884/OROD_THE_GREAT_2018_8_13_00.jpg


فرزندان خویش را با آب ، زمین و هوا دوست و همراه کنیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

کسی که با آب ، زمین و هوا مهربان است ، عمر خود و دیگران را افزون می کند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

کسانی که با آب ، نامهربانی می کنند و آن را نابود می سازند ، جایگاه انسانی خویش را از یاد برده اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

مردمی که ارزش آب را می دانند ، هیچگاه ، گرفتار برآیند شوم خشکسالی نمی شوند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آب زندگی است ، کسی که آن را بیهوده از بین می برد ، زندگی و هستی خویش را از یاد برده است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بیشترین هرز آب در بخش کشاورزی است ، دولت ها باید کشاورزان را آموزش داده و مجبور به استفاده درست و بهینه از آب کنند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

شوربختانه ، آدمیان همواره ارزش مهمترین و بزرگترین داشته های خود را فراموش می کنند و آب ، از آن بهترین های فراموش شده است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

ما ایرانیان ، زمانی پیشتاز استفاده درست از آب بوده ایم و امروز پیشتاز نابود کردن منابع خود ! با چشمه های زیبا چه کردیم ؟ با دریای خزر و کرانه آن چه کردیم ؟ با آبهای زیر زمینی خود چه رفتاری داشتیم ؟ و براستی چه میراثی برای آیندگان خواهیم داشت ؟... فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


http://s9.picofile.com/file/8338752650/08_1.jpg
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل (پنهان میماند) :
وب/وبلاگ :
متن نظر :